Italthai Group

ธุรกิจอุตสาหกรรมรับเหมางานวิศวกรรมและการก่อสร้างแบบครบวงจร

อิตัลไทยวิศวกรรม

Play Video

อิตัลไทยวิศวกรรม

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITE) ดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรม การจัดซื้อ และการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC) ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและทันสมัย โดยให้บริการครอบคลุมทั้งงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบ ของโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน พลังงานทดแทน ระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภคของกลุ่มปิโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรม อาคารคลังสินค้าอัตโนมัติ เมืองอัจฉริยะ และระบบประกอบอาคารสูงทุกประเภท ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018
ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศเมียนมาร์ ในนาม บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม (เมียนมาร์) จำกัด และประเทศลาว ในนาม บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม (ลาว) จำกัด โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับสากล และให้บริการด้านธุรกิจพลังงาน งานระบบอาคารสูง นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคอีกด้วย

สินค้าและบริการ อิตัลไทยวิศวกรรม

ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า

ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแรงสูง จนถึงระดับแรงดัน 230 kV จากประสบการณ์ที่ยาวนานผสานกับเครื่องมือทดสอบที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ทำให้สามารถให้บริการงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงงานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC61850 ในโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่เป็นการควบคุมและบริหารการจ่ายไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงแบบเรียลไทม์

SMART GRID GROUP
ITI Power Group

ธุรกิจพลังงาน

บริการออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดใหญ่ พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม Energy Storage เมืองอัจฉริยะ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ธุรกิจงานโครงการและก่อสร้าง

ให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจรของโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) โรงแรม และอาคารสำนักงาน รวมถึงก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า และเครื่องกลของกลุ่มปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่

Italthai Engineering -Project Group
Italthai Engineering - Utility Group

ธุรกิจงานระบบ

ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานระบบประกอบอาคาร ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรและสามารถเสนอทางเลือกที่ดีและคุ้มค่ากว่า ในการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบ สำหรับงานระบบประกอบอาคารสูง ขนาดใหญ่ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงระบบ Building Automation ที่ทันสมัย อีกทั้งมีการออกแบบและติดตั้งระบบประกอบอาคารเขียวตามเกณฑ์มาตรฐาน LEEDS ให้กับโครงการ Mixed Use โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล อาคารสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า

ธุรกิจต่างประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจก่อสร้างในอาเซียน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปในประเทศพม่า และลาว โดยก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในนาม บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม (เมียนมาร์) จำกัด และ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม (ลาว) จำกัด ที่ให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจรได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อการรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทไทยไปต่างประเทศ

International Business Group
Italthai Innovative Technology
Italthai Innovative Technology

อิตัลไทย อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี

บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (ITIT) เป็นบริษัทภายใต้บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าของงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ เช่น Gas Insulated Switchgear (GIS) สำหรับงานสถานีไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) สำหรับงานอาคารและโรงงานทุกประเภท และ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) สำหรับงาน Data Center ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล