Italthai Group

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทอิตัลไทย

ด้วยความหลากหลายของธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นับเป็นจุดแข็งที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงมาตลอด 70 ปี เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็จะมีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีเสมอมา

และกลุ่มบริษัทอิตัลไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และบุคลากรไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้ได้แนวคิด และมุมมองที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ สินค้า บริการ และประสบการณ์ ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน และเพื่อค้นพบโอกาสครั้งใหม่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องให้ได้เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกันกับเรา

ITALTHAI GROUP EXECUTIVES

นิจพร จรณะจิตต์ Chairwoman

ยุทธชัย จรณะจิตต์ Group Chief Executive Officer & Board Director

วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล Senior Vice President - Group Operations & Board Director

จิตราพรรณ จรณะจิตต์ Board Director

นิภาวรรณ ศรีสินทรัพย์ Managing Director

วิสัยทัศน์

เป็นกลุ่มบริษัทแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียที่มีธุรกิจโดดเด่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการบริการ

Italthai CSR
Italthai CSR

พันธกิจ

มุ่งเน้นการเป็นผู้นำธุรกิจในประเทศ รวมถึงการขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด ภายใต้การบริหารการจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีและรอบด้านให้กับกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน 

Core Values

Core Values

พนักงานของเรา คือ ผู้สร้างอิตัลไทยให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และสนุกกับการทำงานและสิ่งท้าทายกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสม ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของเรานี้จะนำพากลุ่มบริษัทอิตัลไทยไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมั่นคงและงดงาม

หลักปฏิบัติ 6 ประการเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย 

เปิดใจฟัง ตั้งใจพูด พร้อมแบ่งปัน

Listen. Speak. Share.
การทำงานเป็นทีมอย่างร่วมมือกัน ทำให้เราไปได้ไกลและเร็วกว่า ซึ่งหัวใจสำคัญ คือการสื่อสารกันให้มากขึ้น

เรียนรู้ เพื่อเติบโต

Learn and grow.
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เรียนรู้จากสิ่งรอบๆ ตัว ทั้งจากประสบการณ์ในการทำงานและนอกเหนือจากงาน และจากประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและความผิดพลาด

สร้างผลลัพธ์ที่ดี

Create an impact.
คิด และทำสิ่งที่แตกต่างเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่างานที่เคยทำ

ทำสิ่งที่ถูกต้อง

Do what is right.
เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อบริษัทและถูกต้องที่สุดกับทุกคนที่เราร่วมงาน

พกความสนุกมาทำงานด้วย

Bring fun to work.
ใส่ “หัวใจ” ลงในทุกอย่างที่ทำ สร้างบรรยากาศการทำงานทุกวัน ที่เต็มไปด้วยความคิดบวก ความมุ่งมั่นตั้งใจ และเสียงหัวเราะ

อย่ายอมแพ้

Never give up.
มองอุปสรรคและความท้าทายเป็นเรื่องปกติของการทำงาน เอาชนะและก้าวข้ามไปได้จะทำให้เราเก่งและแกร่งขึ้น

Milestone

1955

1955

Established Italthai Industrial Co., Ltd. (ITI) as the 1st company of Italthai Group.

1958

1958

The pioneer importer of Nipa Lodge fine wine and spirits in Thailand. 

1963

1963

Setup machinery solution group main distributor of VOLVO CE. Doosan and Bobcat. 

1965

1965

Founded Nipa Lodge. 

1967

1967

Established Italthai Gas Service Co., Ltd.

1974

1974

Italthai Gas Service Co., Ltd. was renamed to Italthai Engineering Co., Ltd. (ITE) 

1975

1975

Founded Siam Lodge. 

1978

1978

The grand opening of Italthai House Headquarters.

1985

1985

 • Awarded the prestigious Royal Garuda from His Majesty the King.
 • ITI became the main distributor of Tadano mobile crane.
 • Launch River City. 

1992

1992

Siam Lodge was renamed to Amari Hotels and Resorts. 

1995

1995

Established Italthai Plant at Mahachai, Samut Sakhon. 

2000

2000

 • Launched Italthai Gen Set.
 • Founded Italthai Cellar Co., Ltd.

2003

2003

Founded Baan Krating Resort. 

2005

2005

 • Launched AC Fresh, the inaugural beverage from Italthai.
 • Transform the business units of Italthai.

2006

2006

Setup Italthai Biodiesel Plant. 

2008

2008

 • Established Amari Estates.
 • ITE was awarded ISO9001:2000. 

2010

2010

Founded ONYX Hospitality Group. 

Italthai Cellar Co., Ltd. Was renamed to Italthai Hospitality Co., Ltd. (IHC) 

2011

2011

 • Established the Italthai Group Strategic Planning Office.
 • Setup Italthai-Lao at Lao PDR. 

2012

2012

 • Rebranded Italthai Group.
 • Launched the OZO brand.

2013

2013

 • Included TWG Tea in the Italthai Group portfolio. 
 • Setup Italthai Technical Academy.
 • ITE awarded ISO9001:2008.
 • Founded Italthai Energy Co., Ltd. 

2015

2015

 • Italthai Group’s 60th anniversary. 
 • Established Italthai Innovative Technology Co., Ltd. 

2016

2016

Rebranded River City Bangkok. 

2017

2017

 • ITE awarded ISO9001:2015.
 • ITI awarded ISO9001:2015.
 • ITE founded Italthai Engineering (Myanmar) Co., Ltd.
 • ITI established a joint venture with Tadano. 

2018

2018

ITE awarded ISO45001:2018 

2019

2019

 • Evolutionized Amari and OZO brands.
 • Relaunched Amari Pattaya.
 • Launched OZO Phuket.
 • ITE established ITE (Cmabodia) Co., Ltd. 

2020

2020

Launched OZO Pattaya.

2021

2021

 • Changed from ASL Local Service Co., Ltd. to Top Quality Machine & Parts Co., Ltd.
 • Launched Italthai Innovative Technology Co., Ltd.
 • Launched Italthai Energy Co., Ltd.

2024

2024

 • Changed from Amari Watergate to Amai Bangkok, and celebrate 30th anniversary.
 • River City Bangkok’s 40th anniversary. 

2025

2025

Italthai Thai Group’s 70th anniversary.

1955
NOW

Company Profile