กลุ่มบริษัทอิตัลไทย

เกี่ยวกับอิตัลไทย

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย

ด้วยความหลากหลายของธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นับเป็นจุดแข็งที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมากว่า 65 ปี ทั้งนี้ก็เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ไปได้ด้วยดีเสมอมา

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย จะไม่หยุดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และบุคลากรไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ความคิด และมุมมองที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ สินค้า บริการ และประสบการณ์ ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน และเพื่อค้นพบโอกาสครั้งใหม่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ได้เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกันกับเรา

คณะผู้บริหาร

ITALTHAI GROUP

นิจพร จรณะจิตต์

Chairwoman

ยุทธชัย จรณะจิตต์

Group CEO

วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล

Head of Group Legal & Compliance

นิภาวรรณ ศรีสินทรัพย์

Head of Group Accounting & Tax & Management report

แฮโรลด์ โอลายา ลีออน

Head of Project Development & Asset Maintenance

สรัญญา วัฒนศิริสุข

Head of Group HR & Talent

ITALTHAI INDUSTRIAL

ยุทธชัย จรณะจิตต์

CEO

สกนธ์ ศรีวรรณวิทย์

MD

เธียรธรรม เธียรทองอินทร์

Head of After Market & Used Business

ดารินทร์ คำธิตา

Head of Financial & Internal Control

ITALTHAI ENGINEERING

สกล เหล่าสุวรรณ

CEO

ชัยยศ ว่องไวทยกรสกุล

COO

สมบูรณ์ วงศ์รัศมี

CFO

ธงชัย วิจารณ์เจริญ

Head of Smart Grid Group

ชาญชัย ยุทธณรงค์

Head of Power group

ระบิล หิรัญสถิตพร

Head of Utility Group

บดินทร์ เสมานนท์

Head of International Business

นิธิพันธ์ เอื้อวิทยา

Head of Business Development

มนตรา ตยาคีพิสุทธิ์

Head of Project Group 1

อนะ มะสุวรรณ

Head of Project Group 2

จิตตภู อุษษาภิรักษ์

Head of Project Group 3

สิทธิกร ยุววัฒน์

Head of Procurement

ดวงใจ พันธ์ทวีวรากร

Head of Human Resources

ONYX HOSPITALITY GROUP

ยุทธชัย จรณะจิตต์

CEO

วุฒิเวช เวชชบุษกร

Head of Finance

สรัญญา วัฒนศิริสุข

Head of Human Resources

มาร์คุส อคลิน

Head of Development

แอนดี้ ตัน

Head of Marketing & Distribution

ชานคา สรีคูมา

Head of Operations Support

MANDARIN ORIENTAL BANGKOK

แอนโทนี่ ไทเลอร์

General Manager

เจฟฟรีย์ เว็บบ์

Director of Commercial Strategy

ยูอิส โพล เบลเดโค

Director of Rooms

ชาร์ล แอร์ด

Director of Food & Beverage

อิทธิพล วิทจิตสมบูรณ์

Director of Human Resources

อุบลวดี มณีสาย

Financial Controller

ITALTHAI HOSPITALITY

จารุวรรณ สัจจาวุธ

CEO

จิตราพรรณ จรณะจิตต์

Deputy CEO

ศศกร ทิ้วสุวรรณ

Head of Finance & Accounting

ภุชงค์ มลาสานต์

Head of Operations

ชาญศักดิ์ ลีนะศิริ

Head of Commercial

นวมน สิริวโรธากุล

Head of Marketing

สวรรญา แสงสุริยงค์

Head of Human Resources

RIVER CITY BANGKOK

ลินดา เชง

MD

ณัฐพล ยิ่งอารีย์

Head of Leasing

โทบี ลู

Head of Sales & Exhibition

โดมชัย บุตรดาวงษ์

Head of Auction

อรัญญา ประเสริฐศรี

Head of Finance

ธาริณี เปาริสคุตตะ

Head of Marketing Communication

รุ่งนภา ธนาไชยหิรัญ

Head of Human Resources

เหตุการณ์สำคัญ

1955
 • Established Italthai Industrial (ITI) as the 1st Company in Italthai Group
1958
 • Italian-Thai Development PCL. (ITD) was established. ITD is a major construction firm; the largest civil contractor in Thailand and Southeast Asia ITD has become a listed public company in the Stock Exchange of Thailand since 1994 (ITD is now registered as a stand alone public company limited)

 • The Pioneer Importer of Nipa Lodge fine wine and spirits in Thailand

1963
 • Setup Machinery Solution Group Main distributor of Volvo CE. Doosan, and Bobcat
1965
 • Founded Nipa Lodge
1967
 • Established Italthai Gas Service Co., Ltd.
1974
 • Italthai Gas Service Co.,Ltd. changed to Italthai Engineering Co., Ltd. (ITE)
1975
 • Founded Siam Lodge
1978
 • The official opening of head office "Itaithal House"
1985
 • Awarded The Royal Garuda from His Majesty the King of Thailand

 • ITI is the main distributor of Tadano mobile crane

 • Launched River City
1992
 • Siam Lodge renamed to Amari Hotels and Resorts
1995
 • Setup Italthai Plant (Italthai at Mahachai)

2000
 • Launched Italthai Gen set

 • Established Italthai Cellar Co., Ltd.
2003
 • Founded Baan Krating Resort
2005
 • Launched AC Fresh, the 1st beverage owned by Italthai

 • Transformed Italthai's business units
2006
 • Setup Italthai Biodiesel Plant
2008
 • Established Amari Estates

 • ITE granted ISO 9001-2000

2010
 • Founded ONYX Hospitality Group

 • Italthai Cellar Co., Ltd. changed to Italthai Hospitality Co., Ltd. (IHC)
2011
 • Established Strategic Planning Office

 • Established Italthai-Lao at Lao PDR
2012
 • Rebrand Italthai Group

 • Launched OZO brand
2013
 • Added TWG Tea to Italthai Group's portfolio

 • Setup Italthai Technical Academy (ITA)

 • ITE granted ISO 9001:2008

 • Setup Italthai Energy Co., Ltd.
2015
 • 60th Anniversary

 • Setup Italthai Innovative Technology
  Co., Ltd.
2016
 • Rebrand River City Bangkok
2017
 • ITE granted ISO 9001:2015

 • ITI granted ISO 9001:2015

 • ITI established a joint venture with Tadano

 • ITE established Italthai Engineering (Myanmar) Co., Ltd.
2018
 • ITE granted ISO 45001:2018
2019
 • Evolution of Amari and OZO

 • Launched Amari Pattaya

 • Launched OZO Phuket

 • ITE established ITE (Cambodia) Co., Ltd.
2020
 • Launched OZO Pattaya

วิสัยทัศน์

เป็นกลุ่มบริษัทแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียที่มีธุรกิจโดดเด่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการบริการ

พันธกิจ

มุ่งเน้นการเป็นผู้นำธุรกิจในประเทศ รวมถึงการขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด ภายใต้การบริหารการจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีและรอบด้านให้กับกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

วัฒนธรรมองค์กร

ที่อิตัลไทย ทุกคน คือ ผู้สร้างอิตัลไทยให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และสนุกกับการทำงานและสิ่งท้าทายกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของเรานี้จะนำพากลุ่มบริษัทอิตัลไทยไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมั่นคงและงดงาม

หลักปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย

Listen. Speak. Share.
เปิดใจฟัง ตั้งใจพูด พร้อมแบ่งปัน

การทำงานเป็นทีมอย่างร่วมมือกัน ทำให้เราไปได้ไกลและเร็วกว่า ซึ่งหัวใจสำคัญ คือการสื่อสารกันให้มากขึ้น

Learn and grow
เรียนรู้ เพื่อเติบโต

พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เรียนรู้จากสิ่งรอบๆ ตัว ทั้งจากประสบการณ์ในการทำงานและนอกเหนือจากงาน และจากประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและความผิดพลาด

Create an impact
สร้างผลลัพธ์ที่ดี

คิด และทำสิ่งที่แตกต่าง
เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่างานที่เคยทำ

Do what is right
ทำสิ่งที่ถูกต้อง

เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อบริษัท
และถูกต้องที่สุดกับทุกคนที่เราร่วมงาน

Bring fun to work
พกความสนุกมาทำงานด้วย

ใส่ “หัวใจ” ลงในทุกอย่างที่ทำ สร้างบรรยากาศการทำงานทุกวัน ที่เต็มไปด้วยความคิดบวก ความมุ่งมั่นตั้งใจ และเสียงหัวเราะ

Never give up
อย่ายอมแพ้

มองอุปสรรคและความท้าทายเป็นเรื่องปกติของการทำงาน เอาชนะและก้าวข้ามไปได้จะทำให้เราเก่งและแกร่งขึ้น

โปรไฟล์บริษัท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า