Italthai Group

News | 21/09/2021

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

กลุ่มบริษัทอิตัลไทยร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 697,000 บาทให้ รพ.ในพื้นที่เสี่ยงสูง ประกอบด้วย รพ.แม่สอด จ.ตาก รพ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี รพ.มายอ จ.ปัตตานี และ รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หวังลดความสูญเสียของคนไทย พร้อมจัดซื้อซิโนฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันพนักงาน

นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอิตัลไทย เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทอิตัลไทยในฐานะองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน ได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการมีส่วนร่วมสนับสนุนภาครัฐแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จำนวนผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จนเกินขีดความสามารถในการรองรับของโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 697,000 บาท ส่งมอบให้กับ 4 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้มที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ช่วยลดการสูญเสียของคนไทย

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว โดยมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง AirVO2 รวมจำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งทั้ง 3 แห่งมีความต้องการเครื่องช่วยหายใจอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันรองรับปริมาณผู้ป่วยหนักในพื้นที่ที่ดูแลซี่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน

พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบชุด PPE แบบ Coverall PPE จำนวน 500 ชุด,  ชุด CPE gown จำนวน 500 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่รองรับการดูแลผู้ยากไร้จำนวนมากจากหลายพื้นที่ ทั้งอำเภอฮอด ดอยเต่า ดอยหล่อ แม่แจ่ม อมก๋อย

นอกจากช่วยเหลือสังคมภายนอกแล้ว กลุ่มบริษัทอิตัลไทยยังตระหนักถึงความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน โดยที่ผ่านมาได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มครบ 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้คนไทยทุกภาคส่วนสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน และหวังว่าประเทศไทยจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในเร็ววัน

Share Now