Italthai Group

News | 06/07/2021

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) พร้อมฉีดให้กับพนักงานทุกบริษัทในเครือเริ่มกรกฎาคมนี้

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน และเพื่อให้องค์กรพร้อมรับมือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 กลุ่มบริษัทอิตัลไทย โดยคุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อิตัลไทย พร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงบริษัทในเครือภายใต้กลุ่มบริษัทอิตัลไทย มีความเห็นชอบในการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวม 4,000 โดส ในการจัดฉีดวัคซีนให้กับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัทอิตัลไทย เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสให้กับพนักงานของกลุ่มฯ รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าที่เราร่วมงานด้วย โดยในการจัดฉีดนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการบริการจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นผู้ดูแลสำหรับพนักงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล สำหรับพนักงานที่พักอาศัยหรือทำงานประจำในพื้นที่ต่างจังหวัด จะได้รับการจัดสรรวัคซีนของทางกลุ่มบริษัทฯ และดำเนินการฉีดโดยโรงพยาบาลในจังหวัดที่ประจำอยู่ โดยจะเริ่มฉีดให้กับพนักงานได้เข็มแรกในต้นเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ และนอกจากการจัดฉีดวัคซีนให้กับพนักงานแล้ว กลุ่มบริษัทอิตัลไทยยังได้บริจาควัคซีนจำนวน 400 โดส ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปใช้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยยังมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อความปลอดภัยต่อตัวพนักงาน และครอบครัวของพนักงานเอง รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และคู่ค้าที่เราร่วมงานด้วย

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย เป็นกลุ่มธุรกิจแนวหน้าของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมีส่วนที่ยึดโยงกับการพัฒนาประเทศ แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ “กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก และ ธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมและก่อสร้างแบบครบวงจร” บริหารงานโดย บริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และ “กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ และ ธุรกิจไลฟ์สไตล์” ประกอบด้วย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ บริษัทอิตัลไทยฮอสพิทาลิตี้ จำกัด และศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สามารถแข่งขันได้กับทั่วโลก ด้วยการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่สำคัญ 2 เรื่องนี้ ทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอิตัลไทยมีความมั่นคง เติบโตไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของประเทศ และสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาได้ตลอดระยะเวลากว่า 65 ปี

Share Now