Italthai Group

News | 21/08/2017

ITI ร่วมออกบูธในงานประชุมวิสามัญสภาการเหมืองแร่ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ITI) ร่วมออกบูธ เพื่อนำเสนอข้อมูลเครื่องจักรกลหนักกลุ่มงานเหมืองและโรงโม่ ให้กับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานประชุมวิสามัญสภาการเหมืองแร่ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องแมจิก ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยการประชุมในครั้งนี้สภาการเหมืองแร่ มีการจัดการบรรยายพิเศษ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการเหมืองแร่สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก

Share Now