Italthai Group

News | 10/06/2019

อิตัลไทยอุตสาหกรรม พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานวอลโว่ ประเทศเกาหลี

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด และวอลโว่ พาลูกค้าเยี่ยมชม โรงงาน Volvo  ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อรับชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมเป็นคำขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจให้อิตัลไทยอุตสาหกรรมดูแลเสมอมา เมื่อวันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา

อิตัลไทยอุตสาหกรรม พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานวอลโว่ ประเทศเกาหลี
Share Now