Italthai Group

News | 24/01/2023

“ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป” จับมือ “โออาร์” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EV Station PluZ ในพื้นที่โรงแรมในเครือออนิกซ์ฯ ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอิตัลไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ คุณพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ EV Station PluZ ในพื้นที่โรงแรมในเครือออนิกซ์ฯ ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของโรงแรมที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และนับเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการแสดงออกถึงการกระทำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารจาก ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ โออาร์ ร่วมพิธี 

Share Now