Italthai Group

News | 04/12/2017

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จับมือ WWF-ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Eco-Schools ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ ส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เยาวชน

ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ผู้บริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย) ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ Eco-Schools ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพฯ ด้วยการมอบปลอกแขนสัญลักษณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มผู้นำนักเรียน เสมือนการมอบพันธกิจด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ในมือ ของนักเรียนทุกคน โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นผู้ช่วยดูแลและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผ่านการสนับสนุนด้านความรู้และแนะนำแนวทางการทำงานโดยทีมงานของ WWF-ประเทศไทย และสนับสนุนการดำเนินงานโดย มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ภายใต้โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต (Baht for a Better Life) 

Share Now