Italthai Group

27/08/2021

เคล็ดลับความสำเร็จ

ก่อนโควิดมา ขนาดเจอตัวธรรมดา บางทีการสื่อสารก็ยังพังไม่เป็นท่า ประชุมกันหลายชั่วโมงแต่ก็จับใจความแทบไม่ได้ แล้ววันนี้ที่มีทั้งโควิด ทั้งล็อกดาวน์ การสื่อสารก็เป็นแบบระยะไกล แล้วแบบนี้งานจะรุ่ง รักจะรอด?

งานปัง รักพุ่ง แน่นอนหากนำเคล็ดลับจากอิตัลไทยไปลองปรับใช้กันดู!

“การเป็นผู้ฟังที่ดี คือพื้นฐานที่สำคัญ” ทั้งในการทำงานและความสัมพันธ์ คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเพียงแค่มีเวลาฟังอีกฝ่ายพูดก็เพียงพอแล้ว แต่แท้จริง ‘การฟังที่ดี’ ไม่ใช่แค่การนั่งฟังเฉยๆ แต่มันคือการทำให้การฟังนั้นกลายเป็น ‘การกระทำ’ และเกิดการ Active ขึ้นมา

การฟังแบบ Active Listening คือการฟังโดยทำความเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการนำเสนอออกมาจริงๆ ประกอบไปด้วยหลัก 3A

Attitude (ทัศนคติ) การยอมเปิดใจรับฟังโดยปราศจากอคติ เพราะจะทำให้สามารถรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจนจบได้อย่างเข้าใจจริงๆ

Attention (ความสนใจ) ตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูด รอฟังเหตุผลและเรื่องราวทั้งหมดของอีกฝ่ายให้จบก่อนนำมาคิดและประมวลผลตาม

Adjustment (การปรับตัว) หลังจากรับฟังทุกอย่างแล้ว ควรปรับอารมณ์และความคิดให้เหมาะสม และเลือกวิธีการตอบกลับหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สิ่งคำคัญคือต้องผ่านการพิจารณา ประเมิน และไต่ตรองสิ่งที่ได้รับฟังมา ก่อนทำการ Action ใดๆ ออกไป เพื่อให้สามารถนำไปสู่การเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามมา

ทักษะ Active Listening คือ จุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาทักษะต่างๆ เพราะช่วยให้มองเห็นแง่มุมใหม่ๆ ของคนอื่นๆ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา และปรับใช้ในการจัดการสิ่งต่างๆ ให้กับเราในการพัฒนาตนเองต่อไป การเป็นผู้ฟังที่ดียังเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อต้องทำการตัดสินใจหรือระดมความคิดในการวางแผนงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ไอเดียที่กว้างไกลไปกว่าเดิม

ในด้านความความสัมพันธ์ Active Listener ยังเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้คนเต็มไปด้วยความเครียด ความกังวล และความกดดันอย่างในตอนนี้ ดังนั้นการฟังด้วยความเข้าใจเพื่อส่งกำลังใจที่ดีผ่านการพูดคุย หรือการระบายความคิด ความรู้สึก ให้ใครสักคนฟังได้อย่างสบายใจ ก็อาจเป็นสิ่งที่ผู้คนในตอนนี้ต้องการที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ใดก็ตาม

สำหรับการปรับใช้กับครอบครัวหรือคนรัก แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากมีแฟนที่พูดไปก็ไม่เคยตั้งใจฟัง จำไม่เคยได้กับอะไรที่เล่า หรือต่างคนต่างเอาชนะ เอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ มีแต่ผู้พูด ไม่มีผู้ฟัง ไม่มีใครเปิดใจยอมรับหรือปรับตัวเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน นี่ก็คงจะมีแต่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นแย่ลงไป ถ้าอยากรักปัง! ก็ต้องฟังด้วยหัวใจ

Active Listening ไม่ใช่แค่การ ‘ได้ยิน’ เสียงที่เพียงแค่ผ่านหูเข้ามาแล้วก็ผ่านไป แต่คือการ ‘ได้ฟัง’ เสียงที่ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกก้นบึ้งของจิตใจจริงๆ

ถ้าทุกคน ‘ตั้งใจ’ ฟังเสียงของกันและกัน ก็จะสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นไปในทุกๆ วัน แล้วสุดท้ายก็จะนำไปสู่ “งานที่รุ่ง และรักที่พุ่ง” ได้อย่างแน่นอน!

การเป็น Active Listener เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ที่พนักงานของเราจะต้องเป็นคนที่ LISTEN. SPEAK. SHARE คือ เปิดใจฟัง ตั้งใจพูด พร้อมแบ่งปัน เพราะเราเชื่อว่าการฟังด้วยความเข้าใจอย่างไรอคติ เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างร่วมมือกันได้ดี จะทำให้สามารถประสบความสำเร็จไปได้ไกลและเร็วกว่า

ที่มาเนื้อหา: mission to the moon