Italthai Group

27/08/2021

เติมโซดาให้กับการทำงาน

ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้การทำธุรกิจใดๆก็อยู่ความไม่แน่นอน คาดการณ์แนวโน้ม หรือตัดสินใจใดๆ ก็ทำได้ยากขึ้น แล้วจะมีหนทางอะไรบ้างที่จะมาช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ดีขึ้น?

วันนี้อิตัลไทมีแนวคิดดีๆเรื่อง “โมเดล SODA Loop” มาแนะนำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยปรับทิศทางการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ช่วยในการตัดสินใจ การตอบสนอง และการดำเนินการให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโมเดล SODA Loop จะมาช่วยเติมความซ่าและสดชื่นให้กับธุรกิจกันได้อย่างไร มีวิธีการดังนี้

Scan – เพราะคู่แข่ง เทคโนโลยี และตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงต้องสแกนน่านฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ รวมถึง disruption ที่อาจเกิดขึ้น

Tips! ต้องมองหาแนวโน้ม พฤติกรรมใหม่ของลูกค้า คู่แข่งที่เราคาดไม่ถึง และรูปแบบความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง อาลีบาบายักษ์ใหญ่ตลาดออนไลน์ของจีน สแกนพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะขับเคลื่อนกลไกนวัตกรรมที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

Orient – หลังจากระบุแหล่งที่มาของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว บริษัทจะต้องประเมินว่าธุรกิจเคยได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขันไหนมาแล้วบ้าง และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

Tips! ในขั้นตอนนี้ต้องใช้กลุ่มคนที่หลากหลายความคิดและประสบการณ์มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อประเมินตัวเลือกที่มีอยู่ตามความเป็นจริงและเห็นชัดเจนได้ด้วยตา ตัวเลือกนั้นอาจรวมถึงความจำเป็นในการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การเคลื่อนไหวเชิงรุกเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามในตลาด ทักษะหรือความสามารถชุดใหม่ หรือการควบรวมกิจการเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ที่มีแนวโน้มดี การประเมินทางเลือกที่มีอยู่และผลกระทบที่มีต่อกลยุทธ์ปัจจุบัน ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลา วินัย และความเข้าใจร่วมกันของสถานการณ์ในหมู่ผู้นำขององค์กรแบบ always on กันเลย

Decide – เป็นขั้นตอนที่มองหาความชัดเจนของความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารควรตั้งคำถามสำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เผชิญอยู่พร้อมหาคำตอบที่เป็นตัวปรับแต่งกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งกระบวนการหาคำของตอบคำถามเหล่านี้มักทำให้เกิดการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และลำดับความสำคัญที่ชัดเจน

Tips! ตัวอย่างการตั้งคำถาม เช่น ใครคือลูกค้าเป้าหมายของเรา และความต้องการของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ จะมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะต้องทำอะไรเพื่อได้พวกเขามาและมีกำไร? เรามีกลุ่มคนพร้อมความสามารถที่เราต้องการหรือไม่? เราอ่อนแอที่สุดตรงไหนและเพราะเหตุใด?

Act – ในขั้นนี้คือการรักษาจังหวะที่รวดเร็วซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ที่รวดเร็วพอกัน ดังนั้นทีมผู้นำจะต้องกลั่นกรองและระบุเจตนาเชิงกลยุทธ์ (strategic intent) และบริบทของบริษัทอย่างชัดเจนด้วยภาษาที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรปฏิบัติอย่างสอดคล้องและตัดสินใจได้ดีขึ้นเร็วขึ้น

Tips! เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการอย่างสอดคล้องและรวดเร็ว ภารกิจส่วนบุคคลและทีมจะต้องเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับพันธกิจและกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท ความไม่สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมาย ทรัพยากร และข้อจำกัดต้องได้รับการชี้ชัดและจัดการแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาและทรัพยากรอื่นๆ

การปรับเปลี่ยนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เคยทำมา (Create an impact) เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ที่พนักงานของเราจะต้องมีใจรักที่จะคิด และทำสิ่งที่แตกต่าง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่างานที่เคยทำ และพร้อมยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยทัศนคติเชิงบวก

แหล่งที่มาเนื้อหา: A Cup of Culture