Italthai Group

25/08/2021

ในวิกฤต ยังมีโอกาส คนแบบไหนที่องค์กรต้องการ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ที่ยืดเยื้อมากว่า 2 ปี ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงทั้งสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตผู้คนลดลง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เราเห็นแนวโน้มตัวเลข “คนว่างงาน” สูงขึ้นเรื่อยๆ ปริมาณคนว่างงานเมื่อรวมกับบัณฑิตจบใหม่ ดูเหมือนจะสวนทางกับจำนวนความต้องการในตลาดแรงงานที่เป็นจริงในปัจจุบัน

แต่เชื่อสิว่า “ในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอ” หากเรายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด แล้วเอาวิกฤตมาเป็นตัวผลักดันให้ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่ต่างไปจากชีวิตเดิมๆ ก่อนการแพร่ระบาด เช่น เรียนรู้เพิ่ม และพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง และทันต่อโลก ซึ่งอาจทำให้ได้ค้นพบศักยภาพใหม่ในตัวเอง ที่สามารถทำได้มากกว่างานเดิมที่เคยทำ หรือ ที่เรียนจบมา นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายคน หรือ สตาร์ท อัพ (Start Up) ที่ประสบความสำเร็จ ก็เกิดจากการไม่หยุดคิดและพัฒนาตัวเองเช่นกัน

คุณ สรัญญา วัฒนศิริสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทอิตัลไทย มองว่า ด้วย โควิด-19 และเทคโนโลยีดิสรัปชั่นในตอนนี้ ส่งผลให้สังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง โดยทักษะความรู้เดิมอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การเพิ่มพูน “ทักษะ” หรือ Upskill ความรู้ความสามารถให้กับตัวเอง เป็นสิ่งจำเป็นมาก อันที่จริงเป็นสิ่งจำเป็นมานานแล้วไม่ว่าจะยุคสมัยใด และยิ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะปัจจัยดังกล่าวเปรียบเหมือนเป็น “อาวุธ” ที่ติดตัวแต่ละคน ในการออกไปต่อกรกับมนุษย์หางานอีกนับล้าน หรือ การแข่งขันที่สูงและคาดการณ์ได้ยากของตลาดธุรกิจในตอนนี้

และเมื่อคุณมีอาวุธที่จะมาเสนอขายได้ และแตกต่างจากคนอื่นทั่วๆไป และเป็นอาวุธที่ถูกลับคมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหน “คุณก็จะเป็นที่ต้องการเสมอและต้องการทันที” และเกมอาจเปลี่ยน แทนที่คุณจะรับบทเป็นผู้ถูกเลือกเข้าทำงาน คุณอาจเป็นผู้เลือกบริษัทที่จะเลือกเข้าไปทำงานเองก็ได้

สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ถึงแม้จะยังไม่มีประสบการณ์ ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะเด็กจบใหม่ที่มีอาวุธดีๆ ก็เป็นที่ต้องการตัวของหลายองค์กรเช่นเดียวกัน ที่กลุ่มบริษัทอิตัลไทย เราเปิดกว้างที่จะรับคนรุ่นใหม่ ที่มี Passion และไอเดียใหม่ๆ มาร่วมเป็นทีมเดียวกัน โดยองค์กรพร้อมที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ดึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ออกมาใช้ให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเรามองว่าคนกลุ่มนี้ คือ จิ๊กซอว์สำคัญ ที่จะเพิ่มและทำงานร่วมกับกลุ่มพนักงานมากประสบการณ์ที่มีอยู่ได้แบบเติมเต็มกันและกัน และอีกประเด็นที่คุณสรัญญา มองว่า เป็นสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ เรื่องของ “Mindset และ Attitude” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะคนมีประสบการณ์แล้ว หรือ คนจบใหม่ จำเป็นต้องมี เพราะคนที่มี Mindset ดี เชื่อว่าเขาพร้อมที่เปิดรับฟัง กล้าคิด กล้าทำ กล้าปรับปรุง เปลี่ยนแปลง โดยไม่ fix Mindset หรือ ยึดติดกรอบของตน ซึ่งจะร่วมพัฒนาองค์กรและตัวเองให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน