Italthai Group

25/08/2021

เมื่อโลกเปลี่ยน “ผู้นำก็ต้องเปลี่ยน”

นิยามของคำว่าผู้นำตั้งแต่อดีต คือ ผู้ที่มีอำนาจเหนือในกลุ่ม ที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวจนได้ตำแหน่งนี้ผ่านการแข่งขันอะไรบางอย่าง โดยที่ผู้นำจะรักษาบทบาทนี้ได้ต้องผ่านการโน้มน้าวผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จนได้รับเสียงสนับสนุน และการดำเนินงานผ่านการรับผิดชอบของตัวเอง
แต่ในโลกของปัจจุบันนี้ ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน และซับซ้อนคลุมเครือ นิยามและบทบาทที่ดีของผู้นำยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า?

เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว วันนี้อิตัลไทย ขอนำเสนอมุมมองของผู้นำที่ดีที่ควรมีในยุคนี้มาฝาก

โลกในยุคปัจจุบัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโลกของยุค VUCA ซึ่งมาจาก Volatile (ผันผวน), Uncertain (ไม่แน่นอน), Complex (ซับซ้อน), Ambiguous (คลุมเครือ) เป็นคำที่เราใช้อธิบายโลกในปัจจุบันของเรา ซึ่งความเป็นผู้นำในโลก VUCA ผู้นำก็ต้องเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยผู้นำที่ดีต้องสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้

VUCA Leadership เป็นวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อผู้นำสายพันธุ์ใหม่ในโลกแบบ VUCA โดยเฉพาะ โดย VUCA leadership จะต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ไปดูกันเลย!

  • V: Vision (วิสัยทัศน์) วิสัยทัศน์จะถูกนำมาใช้เป็นเข็มทิศที่จะนำทางให้ทั้งผู้นำและทีม และเป็นแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างให้ไปไปข้างหน้าอย่างมีความหมาย
  • U: Understanding (ความเข้าอกเข้าใจ) เข้าใจทั้งเรื่องบริบทของงานและคนรอบข้าง เพื่อให้ความเข้าใจนี้ช่วยวางกลยุทธ์โดยที่ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ของคนในทีมไปพร้อมกัน
  • C: Clarity (ความชัดเจน) ความชัดเจนในสิ่งที่ผู้นำและทีมควรที่จะโฟกัส และการลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
  • A: Agility (ความสามารถในการปรับตัว) การปรับตัวผ่านการลดลำดับขั้น ผ่านวัฒนธรรมที่สร้างเสริมนวัตกรรม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้ทีมได้เรียนรู้ทั้งจากความล้มเหลวและสำเร็จได้จากตรงนั้น

ดังนั้นในโลกของ VUCA แบบนี้ ผู้นำแบบ VUCA จึงควรมีลักษณะที่เปลี่ยนไป โดยควรมี 5 คุณลักษณะของผู้นำสายพันธุ์ VUCA มีดังนี้

  • มุ่งเน้นที่ความยั่งยืนเป็นหลัก – ความสำเร็จของงานสำคัญมากกว่าความสำเร็จของตัวผู้นำเองในฐานะบุคคล เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน แม้ผู้นำจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งต่อไป ทั้งนี้เพื่อที่งานจะไม่ได้ยึดต่อคนใดคนหนึ่งจนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
  • การใช้อำนาจอย่างสมดุลย์ – การที่ผู้นำรู้ว่าจังหวะไหนควรใช้อำนาจที่มาจากตำแหน่งสร้างความมั่นคงให้กับงานและทีม และช่วงไหนควรปล่อยอำนาจนี้เพื่อที่ปล่อยให้คนอื่นในทีมลุกขึ้นมาผู้นำในด้านต่างๆของตัวเอง โดยเฉพาะเมื่องานหรือองค์กรต้องการไอเดียใหม่ๆจากมุมมองที่หลากหลาย
  • การสร้างพื้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมไปด้วยกัน – ผู้นำต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเหมือนหรือต่างกับของผู้นำ และต้องนำความเห็นที่สรุปได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจต่างๆด้วย เพื่อ empower คนในทีม และทำให้งานสร้างสรรค์และรอบคอบมากขึนไปพร้อมๆกัน
  • การให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ – ครอบคลุมถึงคนในทีมและคนอืนที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงคู่แข่ง เพราะให้ยุคนี้ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยอำนาจร่วม คือ สิ่งที่มีพลังและมีคุณค่า มากกว่าการมีอำนาจเหนือคนอื่น
  • การคิดและวางแผนแบบองค์รวม – ความสามารถในการคิดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมได้ทุกมิติจะข่วยให้ผู้นำสามารถที่จะคิดกลยุทธ์และวางแผนตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่อิตัลไทย เราสนับสนุนให้พนักงานของเราทุกคนเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัว ทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือผิดพลาด เพื่อมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาศักยภาพและจุดแข็งของตัวเอง เพื่อช่วยเหลือการทำงานซึ่งกันและกัน รวมถึงเรายังสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการฟังความต้องการ และปัญหาต่างๆที่เกิดด้วยในทีเปิดกว้างร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้องค์กรและลูกค้าของเราอยู่เสมอ และเราสนับสนุนให้ทุกคนมีความเป็นผู้นำในตัวเองเพื่อพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

แหล่งที่มาเนื้อหา: A cup of culture